Overdracht

Het is voor ons belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan de mondelinge overdracht tussen pedagogische medewerker en ouders.
Door middel van deze overdracht kan de thuissituatie en de opvang zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Op de groep hangt een daglijst waar zoveel mogelijk praktische zaken op genoteerd worden. Deze kunnen ouders lezen om ook een beeld te krijgen van hoe de dag is geweest.

De pedagogische medewerkers maken aan het einde van de dag tijd voor de overdracht.
De kinderen kunnen tot uiterlijk 18.00 uur opgehaald worden.
Om 18.05 uur sluiten de deuren van Mammy Daycare.

Contactformulier

Lees hier onze Privacy Verklaring
ja